• Ledelse i Kriminalomsorg i anstalt- Lederfunksjon og lederutvikling 

      Bakken, Doris (Master thesis, 2018)
      Denne masteravhandlingen tar for seg ledelsesvirksomhet, ledelsesstrukturer og lederorganisering med særlig fokus på ledelsesutvikling i kriminalomsorg i anstalt. Undersøkelsen tar utgangspunkt i kvalitative intervjuer med ...