• Dialoger i naturfagundervisningen. 

   Bakkerud, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for studien er dialoger i naturfagundervisningen. Problemstillingen jeg har søkt å finne svar på er: Hvordan kan dialoger fremme læring i naturfag? Studien viser at lærers valg av kommunikativ tilnærming har ...
  • Læreres forståelse av elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser 

   Bakkerud, Ann Kristin (Master thesis, 2024)
   Beskrivelser er en naturlig del av menneskets hverdag. Gjennom beskrivelser kan vi sette ord på det vi ser og opplever, og det hjelper oss til å forstå både oss selv og verden rundt oss. Ved å bruke Ian Hackings teori om ...