• Birkebeinerlandet – Innlandsvikingenes rike 

   Bakmann, Ole Andersen; Kjønsberg, Marius (Oppdragsrapport;4/14, Research report, 2014)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i hvordan man kan utnytte ressursene i Åmots kulturhistorie til å gi grunnlag for lokal næringsutvikling. Åmot har, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet, hatt arkeologiske ...
  • Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen 

   Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Pedersen, Simen (Oppdragsrapport;2/2016, Research report, 2016)
   Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen er et samarbeid mellom 5 seterlag i Rendalen kommune. Målsetningen for planen er en felles organisering og forvaltning av småviltet. Den er utarbeidet til å være en målstyrt ...
  • Evenstad vilt- og næringssenter : anvendt økologi i praksis 

   Bakmann, Ole Andersen (Chapter, 2015)
  • Forstudie; Årsaker til forskjell i fuktinnhold i skogsflis i Norge og Sverige 

   Bakmann, Ole Andersen; Stener, Stig Ole; Enersen, Johannes (Rapport;2/14, Research report, 2014)
   Forstudien går gjennom litteratur og kjent kunnskap om avvirkning, transport og lagring av biovirke og skogsflis i Norge og sammenligner med arbeidsoperasjoner i Sverige. I tillegg er det gjennomført dybdeintervju med ...
  • Opplevelsesaktiviteter i Stor-Elvdal: Forstudie 

   Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Skeie, Margrethe Fønhus (Oppdragsrapport;01/2013, Research report, 2013)
   Norsk: Denne rapporten omhandler bruk av opplevelsesaktiviteter i reiselivet som et utviklingsverktøy for Stor-Elvdal. Gjennom samtaler med forskjellige aktører som er direkte eller indirekte tilknyttet utviklingen av ...
  • Uttak av biovirke i forbindelse med tynning. En forstudie i forhold til økonomi og skjøtseleffekter 

   Aavestrud, Knut; Bakmann, Ole Andersen; Stener, Stig Ole (Rapport;3/2014, Research report, 2014)
   Denne studien er et Kompetansemeglings-prosjekt i VRI-innlandet og igangsatt for å se på økonomi og andre konsekvenser ved maskinell forhåndsrydding med uttak av biovirke i forbindelse med 1. gangs tynning. Det er vurdert ...
  • Vurdering av tre hogstmetoder for uttak av biovirke i høyereliggende skog i Vang Almenning 

   Aavestrud, Knut; Bakmann, Ole Andersen (Rapport;4/2014, Research report, 2014)
   Denne studien har vurdert to ulike hogstmetoder mot konvensjonell avvirkning for Vang Allmenning i Løten. Studien har bakgrunn i at skader på tømmeret og en lav massevirkepris ville kunne påvirke økonomien i å hente ut ...