• Blogg som et interaktivt verktøy for å fremme (psykisk)helse 

      Beck, Lene Anette (Master thesis, 2013)
      Bakgrunn/hensikt: Hensikten med studien var å se nærmere på hvordan blogger kan ses i sammenheng med tidligere forskning og teorier rundt verdien av emosjonell skriving, og dermed kunne bli betraktet som et interaktivt ...