• Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete 

      Ander, Birgitta; Bennich, Maria; Bolling, Jamie; Bülow, Pia; Cedersund, Elisabet; Eriksson, Bengt G.; Felizia, Inga-Lill; Granerud, Arild; Hanson, Elizabeth; Hummelvoll, Jan Kåre; Jonsson, Oskar; Karlsson, Per-Åke; Kogstad, Ragnfrid Eline; Käcker, Pia; Magnusson, Lennart; Nolan, Mike; Rystedt, Ingrid; Sjöberg, Anne; Solheim, Inger Helen; Stensrud, Bjørn; Wangen, Margret Gyda; Wikström, Eva; Åhnby, Ulla (Vetenskap för profession;18, Research report; Peer reviewed, 2011)
      Fra omslag: På 1980-talet blev ”brukare” ett modeord i offentlig förvaltning och förvaltningsforskning. Termen betecknar den som använder sig av välfärdsservice (jfr. engelskans service user), eller ”slutmottagare” av ...