• Uønsket sugeadferd hos melkekuer i løsdriftfjøs 

      Berg, Inger-Elisif Tidemand (Bachelor thesis, 2015)
      Dagens melkekuhold preges av at dyrene så effektivt som mulig skal produsere melk til humant konsum og kalver til rekruttering av nye melkekuer. Det arbeides mye for å maksimere produksjonen og minimere tap, blant annet ...