• Interkommunalt samarbeid – en demokratisk utfordring? 

      Bergan-Skar, Anniken; Hagen, Bente (Master thesis, 2020)
      Interkommunalt samarbeid handler om at to eller flere kommuner går sammen om å løse en oppgave eller et problem. Denne formen for samarbeid er ikke noe nytt i Norge, men det har fått økt oppmerksomhet gjennom kommunereformen. ...