• Fiskebestanden i Savalen – prøvefiskerapport 2000 – 2001 

   Berge, Olav; Adolfsen, Pål (4;2002, Research report, 2002)
   Fiskebestanden i den regulerte innsjøen Savalen (702 m.o.h.) i Alvdal og Tynset kommuner ble undersøkt ved prøvefiske i august 2000 og juni 2001. Undersøkelsen ble foretatt v.h.a fiske med bunngarn og flytegarn i 2000 og ...
  • Fiskebestanden i Søndre Rena: Bestandsregistrering av ørret og gjedde 2007–2015 

   Berge, Olav (Oppdragsrapport;4/2017, Research report, 2017)
   Søndre Rena er en elvestrekning i Renavassdraget som strekker seg fra Storsjødammen til samløpet med Glomma (totalt ca. 31 km). Søndre Rena er en svært ettertraktet sportsfiskeelv og er kjent for å huse storvokste eksemplarer ...
  • Konnektivitet i regulerte vassdrag. Telemetriundersøkelser i Storsjøen, Rendalen kommune 2019-2020 

   Berge, Olav; Næstad, Frode; Sandklev, Kåre; Vogler, Thomas (Skriftserien;17/2021, Research report, 2021)
   Oppvandring av fisk gjennom fisketrappa i Storsjødammen i Søndre Rena har siden midten av 80- tallet vært overvåket av en tradisjonell fiskefelle som krevde manuell behandling og registrering av oppvandrende fisk. I 2012 ...
  • Settefiskanlegget på Evenstad : fra entreprenørskap til FOU 

   Berge, Olav (Chapter, 2015)
   Ved etableringen av utmarksutdanningen på Evenstad så man at et eget settefiskanlegg ville være nyttig for undervisning i faget fiskeforvaltning. Skolen fikk imidlertid ikke midler til anlegg. Mindre beløp ble derfor ...
  • Settefisken i Søndre Rena – en evaluering av effekter 

   Langdal, Kjell; Berge, Olav; Borgerås, Roar (Rapport, Research report, 2007)
   Norsk: Rapporten er en oppsummering av undersøkelser på settefisk og et forsøk på å evaluere effektene av utsettingene i Søndre Rena. Her inngår tre delprosjekter: 1) Forflyttning hos settefisk etter utsetting og effekt ...
  • Undersøkelser i Flisavassdraget 

   Borgerås, Roar; Berge, Olav (5;2002, Research report, 2002)
   Flisavassdraget, som ligger i Elverum, Våler, Trysil og Åsnes kommune, samt Värmlands län, ble undersøkt i perioden 6. til 10. august 2001. Undersøkelsene besto av el-fiske og vurderinger av undersøkte 100 meters soner ...
  • Vassdragsundersøkelser i Imsa og Åsta 

   Borgerås, Roar; Sandklev, Kåre; Berge, Olav; Adolfsen, Pål (3;2003, Research report, 2003)
   Imsa og Åsta, som er to av de viktigste sidevassdragene til Glomma i Østerdalen, ble undersøkt på ettersommeren og høsten 2002. Formålet med undersøkelsene var å påvise om elvene med sideløp brukes av Glommaørret til ...