• "Multidose og pasientsikkerhet" 

      Bestum, Tiril Krogh (Bachelor thesis, 2014)
      Bakgrunn: Folk lever lenger, legemiddelbehandlingen blir bedre, og Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012, bidrar blant annet til færre liggedøgn på sykehus. Dette får som konsekvens at andelen av befolkningen ...