• Helt inntil døden er det liv 

      Sveum, Kikki-Marie; Bjørgan, Britt Melby (Bachelor thesis, 2014)
      Etter at den nye samhandlingsreformen kom 1. januar 2012 har kommunene fått nye ansvarsområder. Behandlingstiden på sykehusene skal kortes ned og de syke må belage seg på å tilbringe mer tid hjemme i livets sluttfase. Vi ...