• Digitale læreverk i et sosialsemiotisk multimodalitetsperspektiv. 

      Bjørklund, Cecilie (Master thesis, 2016)
      Norsk: Denne masteroppgaven tar for seg digitale læremidler i kunnskapsfaget norsk, rettet mot elever på femte trinn på grunnskolen. Analysen omhandler digitale læremidler fra forlagene Aschehoug og Gyldendal. Jeg har ...