• Mitt hjem er min borg - vi er alle konger eller dronninger i vårt hjem 

      Bjørneby, Inger Hilde; Herneshagen, Eva Solveig (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: «Hvordan kan hjemmebasert omsorg tilrettelegge for en trygg hjemmedød, for en palliativ kreftpasient og pårørende?». Hensikten: Oppgaven har som hensikt å se på hvordan Hjemmebasert Omsorg, kan tilrettelegge ...