• Å finne igjen egne ressurser 

      Bjerke, Laila (Student paper, others, 2015)
      Problemstilling: På hvilken måte kan helsepersonell motivere til fysisk mestring når utfordringen er pasientens frykt for smerte? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt relevant kunnskap fra bøker og ...