• Motiverende intervju med overvektig ungdom 

      Gundersen, Stine; Bjerke, Mette (Bachelor thesis, 2016)
      Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe overvektig ungdom til å endre atferd ved hjelp av motiverende intervju? Bakgrunn og hensikt: Overvekt blant yngre, deriblant ungdom er et økende problem i Norge. ...