• Enslige mindreårige og utdanningsvalg 

      Bovollen, Dan Wiggo (Master thesis, 2016)
      I denne masteroppgava har jeg sett på hva som ligger til grunn for enslige mindreårige flyktningers utdanningsvalg. Informantene er et begrenset utvalg enslige mindreårige bosatt i fire forskjellige kommuner, og de er ...