• Servicekvalitet og motivasjon: treningsopplegg for de ansatte i Åsnes kommune 

   Bråthen, May Iren; Kroken, Eva Maria (Bachelor thesis, 2013)
   I vårt forskningsarbeid så vi på et treningsopplegg for ansatte i en organisasjon, og ønsket å se nærmere på om det kan være motiverende for de ansatte selv, og nyttig for hele organisasjonen. Trening i seg selv gjør at ...
  • Ønsker å si ifra - vil ikke være varsler. 

   Bråthen, May Iren (Master thesis, 2020)
   I denne masteravhandlingen ønsker jeg å finne ut om offentlige ansatte i forskjellige kommuner velger å sende bekymringsmelding eller avvik i stedet for varsling om de oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Jeg ...