• Forsøk med bruk av IKT i matematikkundervisningen 

      Bradal, Ronald (Høgskolen i Hedmark - Rapport;06/2004, Research report, 2004)
      I studieårene 2001-02 og 2002-03 gjennomførte Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning i Hamar (LUH), forsøk med bruk av IKT i under-visningen. Forsøket ble kalt MIK-forsøket (media, informasjon og kommunikasjon). ...