• Spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen 

      Brattøy, Ellen (Master thesis, 2015)
      Denne artikkelavhandlingen har spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen som tema. Gjennom den teoretiske delen trekkes det opp historiske linjer som gir en forklaring på spesialundervisningens plass i dagens grunnskole. ...