• Hengivne amatørmusikere – to livsfortellinger. 

      Brendløkken, Elisabeth (Master thesis, 2015)
      Norsk: Denne masteravhandlingen omhandler livshistorien til to amatørmusikere, som bruker mye av tiden sin på frivillige kulturlivet. I tillegg til å være amatørmusikere, har de også til felles at de begge jobber som ...