• Fra geografi til funksjon. En organisasjonsteoretisk analyse. 

      Brenne, Berit Weum (Master thesis, 2022)
      Bakgrunnen for denne masteroppgaven er en økende politisk oppmerksomhet på omstilling og omorganisering i offentlig sektor. Fornying og forbedring blir sett på som en nødvendighet for å møte fremtidige utfordringer, og ...