• «Håp i dødsskyggens dal» 

      Brevik, Kari (Student paper, others, 2014)
      Norsk sammendrag: Bakgrunn: I Norge får mellom 120-150 barn under 15 år kreft, og 30-40 disse dør av sykdommen, noen akutt, men mange dør i palliativ fase. WHOs definisjon på palliasjon til barn sier at det starter når ...