• Hver dag er en sjelden gave 

      Brustuen, Jannicke; Johansen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn for valg av tema: ALS er en diagnose som vi begge ønsker å styrke kompetansen rundt. Sykdommen rammer om lag 300-400 pasienter i Norge. Resultatet av sykdommens lave forekomst kan føre til at sykepleiers kompetanse ...