• «Selvbestemt abort – et sykepleiefaglig ansvar?» 

      Husebø, Karen Søyland; Brynildsrud, Nina Espedal (Bachelor thesis, 2015)
      Problemstilling: «Hvorfor søker unge kvinner i Norge abort, og hva kan bidra til å redusere aborttallene?» og «Hvordan ivareta den abortsøkende kvinne på sykehus?» Hensikt: I denne oppgaven vil vi se nærmere på hvilke ...