• Flexible Studies as Strategy for Lifelong Learning 

   Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Many countries face a challenge in recruiting teachers. At the same time, the labour market is changing and the demand for re-education is increasing. In this situation, lifelong learning is seen as relevant and higher ...
  • Global bevissthet og interkulturell kompetanse hos lærerstudenter. 

   Wikan, Gerd; Haug, Inger Mokkelbost; Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten; Klein, Jørgen (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  • Med plikt til å tie : yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen 

   Bugge, Liv Susanne (Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten utgjør en del av forskningsprosjektet «Yrkesetiske aspekter ved førskolelærerrollen.» Målet med prosjektet er å studere førskolelæreres kunnskap og forståelse i forhold til lovpålagt taushetsplikt. ...
  • Student teachers’ understanding of the concept of culture 

   Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   How do novice student teachers understand the concept of culture? To what extent do their understandings of the concept change after three years of teacher education? These questions are discussed based on insights about ...