• Skolefrafall: En casestudie 

      Busterud, Ane Olstad (Master thesis, 2020)
      Skolefrafall i videregående opplæring er en stor utfordring både i Norge og internasjonalt, og har enorme samfunnsøkonomiske og personlige konsekvenser. I tillegg er utdanning en sentral determinant til helse, der grupper ...