• Naturfag som vaksinasjon mot konspirasjonsteorier? 

      Camba Solberg, Eirik (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne masteroppgaven er å finne ut hva lærere i naturfag tenker om konspirasjonsteorier i klasserommet. Mer spesifikt skal oppgaven forsøke å besvare to forskningsspørsmål. Det første handler om hvilke aspekter ...