• Ansvarlige valg for bærekraftig utvikling i KRLE-faget 

      Cecilie Nyhus Johansen (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er en litteraturstudie innen bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i KRLE-faget. Problemstillingen er «Hva vil det si å ta ansvarlige valg knyttet til bærekraftig utvikling i KRLE-faget for ...