• Leders erfaringer med oppfølging av sykemeldte ansatte 

      Christian Abeleng Meyer (Master thesis, 2022)
      Formål: Å undersøke hvordan ledere opplever oppfølging av sykemeldte ansatte. Metode: Kvalitative individuelle dybdeintervju med fem ledere med personalansvar ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. ...