• Djupe mål i naturfag 

      Cook-Mongstad, Stina (Master thesis, 2023)
      Djupnelæring er eit tydeleg fokus i norsk skule, synleg i den nye læreplanen, forarbeidet til den nye læreplanen og i forskingslitteraturen. Forståinga av djupnelæring er ulik. Det er også ulikt kva som er rekna som ...