• Effekter av ulike såmengder på avling og avlingsstruktur i bygg 

      Dahlen, Ådne Kjeldsen (Bachelor thesis, 2023)
      Norsk: Presisjonsjordbruk har for alvor gjort sitt inntog i norsk jordbruk, og variert tildeling av innsatsfaktorer på skiftenivå har blitt et viktig verktøy for å jevne ut avlingen. Å variere tildelingen av handelsgjødsel ...