• Kommunikasjon bare å snakke? 

      Dambuen, Anita Eikeland; Jensen, Jorunn Høgsnes (Bachelor thesis, 2013)
      Bakgrunn: Vi har erfart at kommunikasjon mellom pasient og sykepleier kan utvikle seg i forskjellige retninger, noen ganger i positiv retning, andre ganger blir alt bare helt feil. Vi ønsker å få frem viktigheten av hvordan ...