• Hjelp når du trenger det – bedret tilgjengelighet i psykisk helsevern. Del 1 

      Danbolt, Lars; Kjønsberg, Kari; Lien, Lars; Granerud, Arild (Notat, Working paper, 2008)
      Norsk: Hjelp når du trenger det er et aksjonsrettet forskningsprosjekt som er opprettet i forbindelse med 100-årsjubileet til Sanderud psykiatriske sykehus (Sykehuset Innlandet HF) i 2008. Ønsket er å se på hva som ...