• En komparativ casestudie av sikkerhetskultur, i tre organisasjoner 

   Devold, Reidar; Hestnes, Even (Master thesis, 2022)
   Hensikten med oppgaven har vært å se på lederes bevissthet til sikkerhetskultur, og deres oppfatninger rundt muligheten til å skulle påvirke/endre sikkerhetskulturen, samt få ett innblikk i hvordan de så for seg at slik ...
  • En komparativ casestudie av sikkerhetskultur, i tre organisasjoner 

   Devold, Reidar; Hestnes, Even (Master thesis, 2022)
   Hensikten med oppgaven har vært å se på lederes bevissthet til sikkerhetskultur, og deres oppfatninger rundt muligheten til å skulle påvirke/endre sikkerhetskulturen, samt få ett innblikk i hvordan de så for seg at slik ...