• Et blikk i bakspeilet - norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012 

   Dolva, Anne Stine; Askheim, Ole-Petter (Informasjonsserien;39, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver noen hovedtrekk ved norsk forskning om funksjonshemming basert på presentasjoner og deltakelse på fem forskningskonferanser arrangert av Norsk Nettverk om Funksjonshemming (NNFF). Rapporten ...
  • «Fra jeg til vi» : Læring skulder ved skulder 

   Dolva, Anne Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Lindstad, Marte Ørud; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;221/2017, Report, 2017)
   Denne rapporten dekker et arbeid som har pågått fra 2013 til 2017. Det startet med en idé om å prøve ut felles praksisstudier for studenter fra tre profesjonsutdanninger for å finne ut hvilket læringspotensial som lå i ...