• "Min dør er alltid åpen" 

   Bakken, Gry; Duenger, Karoline; Pettersen, Marianne (Student paper, others, 2011)
   Målet med denne oppgava er å besvare problemstillingen: Hvordan påvirker mannlig kontra kvinnelig ledelse arbeidsmiljøet i en avdeling? Kan man finne forskjeller og i tilfelle hvilke? Oppgaven vektlegger kommunikasjon ...
  • "Ta deg tid til å høre hva jeg tenker om det" Ungdommers stemme om foreldreveiledning 

   Lyseggen, Pia Jeanette; Duenger, Karoline (Master thesis, 2024)
   Norske myndigheter har i mange år satset på å utvikle foreldrestøttende tiltak som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn, unge og deres familier. Det er et mål for offentlige myndigheter at ...
  • «Ta deg tid til å høre hva jeg tenker om det» Ungdommers stemme om foreldreveiledning 

   Lyseggen, Pia Jeanette; Duenger, Karoline (Master thesis, 2024)
   Norske myndigheter har i mange år satset på å utvikle foreldrestøttende tiltak som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn, unge og deres familier. Det er et mål for offentlige myndigheter at ...