• Geologisk jorddatabase 

      Duserud, Ragnhild (Bachelor thesis, 2014-12-18)
      Vi lever i en verden med økende behov for mat. Samtidig går store arealer ut av drift hvert år, noe som setter større krav til hvordan det eksisterende jordbruksarealet bør driftes. Jordarbeiding legger et viktig grunnlag ...