• Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag 

      Eliassen, Sara Ødegaard (Bachelor thesis, 2013)
      Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar ...