• Music didactics as a multifaceted field of cultural didactic studies 

   Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (NMH-publikasjoner;2009:8, Chapter, 2009)
   The purpose of this article is to explore how perspectives from cultural studies and post-structural theory can inform music education research, more particularly didactic aspects of teaching and learning music, and ...
  • Musikalsk kompetanse som “mangfold og fordypning” Kunnskapsdiskurser i Rammeplan for kulturskolen. 

   Ellefsen, Live Weider (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Høsten 2016 forelå rammeplanen Mangfold og fordypning (Norsk Kulturskoleråd, 2016), som erstatter tidligere retningsgivende planer for norske kulturskoler. Planverket søker å legge til rette for et større mangfold i ...
  • Musikk - Menneske - Mening 

   Ellefsen, Live Weider (Master thesis, 2008)
   Norsk: Spørsmål om mening og meningsfortolkning i musikk tilhører musikkestetikkens og musikkfilosofiens grunnlagsproblemer, og gir gjenklang innenfor musikkvitenskap, musikkpedagogikk og andre musikalske praksiser. I ...