• Læreres oppfatninger av fysisk aktiv læring i matematikk 

      Enget, Lars Emil (Master thesis, 2023)
      Tittelen for denne masteroppgaven er «Læreres oppfatninger av fysisk aktiv læring i matematikk» og er med et fokus på lærerperspektivet. Problemstillingen for oppgaven er dermed: Hvordan oppfatter lærere på småskoletrinnet ...