• Læringsbrett i lese- og skriveopplæringen 

   Engh, Line Østli; Aslaksrud, Ann-Kristin G. (Master thesis, 2023)
   Temaet for denne masteroppgaven innen tilpasset opplæring handler om bruken av læringsbrett i lese- og skriveopplæringen. Problemstillingen oppgaven har tatt utgangspunkt i er: Hvordan bruker lærere læringsbrett i lese- ...
  • Læringsbrett i lese- og skriveopplæringen 

   Engh, Line Østli; Aslaksrud, Ann-Kristin G. (Master thesis, 2023)
   Temaet for denne masteroppgaven innen tilpasset opplæring handler om bruken av læringsbrett i lese- og skriveopplæringen. Problemstillingen oppgaven har tatt utgangspunkt i er: Hvordan bruker lærere læringsbrett i lese- ...