• Utforskende arbeid og begrepsforståelse i naturfag 

      Engseth, Malin (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Problemstillingen jeg undersøker er hvordan kan utforskende arbeid med nedbryting på 4.trinn føre til bedre begrepsforståelse? Ved å analysere tankekart og intervjue tre elever har jeg kartlagt elevenes forståelse ...