• Psykisk helsearbeid som fagområde: en fremvoksende disiplin 

      Eriksson, Bengt; Hummelvoll, Jan Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Psykisk helsearbeid representerer et alternativ til det tradisjonelle psykiske helsevernet. Artikkelens hensikt er å diskutere begrepets innhold og mulige definisjoner av fagområdet. En sammenligning med andre nordiske ...