• "Å se barnet som subjekt" 

      Evenrud, Kine (Master thesis, 2019)
      Å se barnet som subjekt har blitt mer fremtredende de siste årene i barnehagesektoren. Når vi snakker om barn som subjekt kommer vi inn på at dette må forstås opp mot et fellesskap. Både rammeplanen for barnehagen og FN’s ...