• Forbrukernes holdninger til fordelingsmodellen i musikkstrømmetjenester 

      Evensen, Karl Martin; Johansen, Una (Bachelor thesis, 2019)
      “Hvilken holdning har forbrukeren til Pro Rata-modellen og hva er motivasjonen for endring?” Dette er forskningsspørsmålet vi søker å finne svar på. Vi ønsker å finne ut hvilken holdning forbrukeren har til fordelingsmodellen. ...