• Omsorgssvikt - hvor alvorlig er alvorlig nok? 

      Evensen, Katrine (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: I denne kvalitative studien ønsker jeg å undersøke hvordan lærere oppfatter og forstår meldeplikten de er pålagt til barnevernet ved bekymring rundt et barns omsorgssituasjon, og hvilke faktorer som kan føre ...