• Skoleledelse og kommunikasjon 

      Eye, Gisle Vincent (Master thesis, 2011)
      Motivasjonen for valg av tema ligger i observasjoner av forskjellige kommunikasjonspraksiser mellom ledelse og medarbeidere i ulike offentlige organisasjoner. Med det som utgangspunkt har jeg ønsket å finne mer ut av hvordan ...