• Kjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving? 

      Fingarsen, Audun (Bachelor thesis, 2014)
      Forfatter Audun Fingarsen Tittel Kjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving? Nøkkelord Kroppsøving, jenter, gutter, kjønnsblandet, kjønnsdelt, tilpasset opplæring, kjønn, selvoppfatning, aktivitetsnivå, kroppsøvings ...