• Sjefers og ansattes systemverden 

      Fjell, Erik (Conference object, 2011)
      Introduksjon: ”Sjefers og ansattes systemverden” er et kapittel som inngår i min analyse av makten i den daglige trivielle arbeidsvirksomheten. I min doktoravhandling er jeg opptatt av hvordan vi kan forstå makten gjennom ...