• Livsmestring hos elever med tegn til tilknytningsvansker. 

      Flermoen, Anne Kristi (Master thesis, 2017)
      Norsk: Hensikten med denne studien har vært å belyse hvordan lærerne gjennom sin relasjonskompetanse kan være med å bidra til økt livsmestring hos elever som viser tegn til tilknytningsvansker. Studien er en kvalitativ ...