• Hyttebrukerundersøkelse i Synndalen, Nordre Land kommune 2010/2011 

   Flognfeldt, Thor (Forskningsrapport;154, Research report, 2012)
   Dette er den første hyttebrukerundersøkelsen vi har foretatt i Synnfjellet, eller nærmere bestemt i Synndalen i Nordre Land kommune. Den er bygget opp etter samme lest som tidligere undersøkelser på Sjusjøen i Ringsaker ...
  • Hyttebrukerundersøkelse i Synndalen, Nordre Land kommune 2010/2011 

   Flognfeldt, Thor (Forskningsrapport;154, Research report, 2012)
   Dette er den første hyttebrukerundersøkelsen vi har foretatt i Synnfjellet, eller nærmere bestemt i Synndalen i Nordre Land kommune. Den er bygget opp etter samme lest som tidligere undersøkelser på Sjusjøen i Ringsaker ...
  • Hyttebrukerundersøkelse på Sjusjøen 2010/2011 

   Flognfeldt, Thor (Forskningsrapport;153, Research report, 2012)
   Dette er den tredje undersøkelsen om bruk av hytter på Sjusjøen i Ringsaker kommune. Dette er landets største konsentrasjon av fritidshus. De tidligere undersøkelsene fant sted i 1992 og 2004 og har blitt hyppig brukt i ...
  • Hyttebrukerundersøkelse på Sjusjøen 2010/2011 

   Flognfeldt, Thor (Forskningsrapport;153, Research report, 2012)
   Dette er den tredje undersøkelsen om bruk av hytter på Sjusjøen i Ringsaker kommune. Dette er landets største konsentrasjon av fritidshus. De tidligere undersøkelsene fant sted i 1992 og 2004 og har blitt hyppig brukt i ...